Ratkaj projekt

KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU

TKO SU  KOORDINATORI  I i II  ZAŠTITE  NA  RADU

 KOORDINATOR 1 (KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA)

U skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 101/09 i 40/10), investitor je obvezan imenovati koordinatora za vrijeme izrade projekta (KOORDINATOR I).

 

Dužnosti i obveze koordinatora I, tijekom izrade projekta, propisane su odredbama   Zakona o zaštiti na radu  te   Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima  .  U skladu s navedenim propisima, koordinator (I) je obvezan:

  • koordinirati primjenu načela zaštite na radu u  fazi  izrade  projektne  dokumentacije ( već od  faze  izrade  idejnog  projekta ) , odnosno planirati aktivnosti i faze rada koje se moraju izvoditi istovremeno ili u vremenskom slijedu ovisno o prostornim, tehničkim i organizacijskim uvjetima na gradilištu
  • izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova na gradilištu sa svim propisanim sadržajima
  • izraditi dokumentaciju o posebnostima projekta, sa bitnim sigurnosnim zahtjevima za korištenje građevine

 

 

KOORDINATOR 2 (KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA)

U skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 101/09 i 40/10), investitor je obvezan imenovati koordinatora za vrijeme izvođenja radova (KOORDINATOR II).

 

Dužnosti i obveze koordinatora II, tijekom izvođenja radova, propisane su odredbama   Zakona o zaštiti na radu   , Pravilnika o radu na privremenim ili pokretnim gradilištima  .  U skladu s navedenim propisima, koordinator (II) je obvezan:

  • koordinirati primjenu načela zaštite na radu u pojedinim fazama rada te kod određivanja rokova izvršenja pojedinih faza rada
  • sam izrađivati ili poticati usklađivanje plana izvođenja radova i druge dokumentacije, sa promjenama na gradilištu
  • organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova koji obavljaju poslove na gradilištu
  • nadzirati obavljanje radnih postupaka i njihovu usklađenost

 

BITNA  NAPOMENA :

 

KOORDINATOR  I  MOŽE  OBAVLJATI  i  POSLOVE  KOORDINATORA  II  (poslovi  zaštite  na  radu u fazi  izvođenja  radova, na  gradilištu ) , dok  KOORDINATOR  II  NEMOŽE  OBAVLJATI  POSLOVE  KOORDINATORA  I