Ratkaj projekt

IZRADA ARHITEKTONSKIH PROJEKATA

Kvalitetno temeljenje svake zgrade  je osnova iz koje proizlaze i svi ostali  elementi  sigurnosti i graditeljske izvrsnosti jedne  zgrade u njenoj višedesetljetnoj uporabi, isto  tako konstruktivno racionalno, energetski održivo i na kraju funkcionalno i oblikovno atraktivno je  i  svako idejno arhitektonsko   rješenje koje se temelji  na  stručno definiranom projektnom  zadatku  za koje  je potreban multidisciplinaran pristup projektiranju ( arhitekt , projektant konstrukcije, projektant strojarskih i elektroinstalacija, projektant hidroinstalacija, stručnjaci  zaštite  na  radu i zaštite od požara, projektant prometnog rješenja  te  projektant energetske učinkovitosti  i toplinske  zaštite  zgrade ),   

Na osnovi  dugogodišnje , samostalne  izrade više tipova projekata i elaborata kao što su

–  arhitektonski projekti,

– projekti hidroinstalacija,

– projekti  energetske učinkovitosti i toplinske  zaštite  zgrade ,

– projekti kolnih prilaza i internih prometnica,

– radionički  nacrti i detalji montažnih čeličnih i betonskih hala

– troškovnici za ponude gradnje  i za investicijske fondove

– elaborati  zaštite  na  radu

– radne verzije mjera  zaštite od požara  kao predložak  za izradu elaborata  zaštite od požara

– elaborati etažiranja 

Postigao sam multidisciplinarnost kao arhitekta sa praksom projektiranja svih segmenata projektno-tehničke dokumentacije  , prilikom prvog razgovora sa svojim klijentom  nudim  svoje  dugogodišnje projektantsko  iskustvo  na  svim tipovima zgrada uz dobro poznavanje svih bitnih tehničkih i funkcionalnih elemenata  zgrade  ( konstrukcija,zaštita od požara,energetska učinkovitost ,instalacije i sl ) , na temelju takovog pristupa uz pravovremene i  koordinirane dodatne konsultacije  sa stručnjacima specijalistima , moguće je  zadovoljiti najviše projektantske standarde , investitoru ponuditi  balans između njegovih želja te urbanističko-tehničkih , konstruktivnih i energetskih  zahtjeva i propisa  .

NIŽE PRILOŽENI PRIMJERI  DOBROG  I  MANJE DOBROG  FUNKCIONALNOG  RJEŠAVANJA KOLNOG PRILAZA  ZA VEĆI TRGOVAČKI CENTAR  čije optimalno tehničko rješenje direktno ovisi o  stručnom iskustvu glavnog arhitekte u segmentu projektiranja  kolnih prilaza i  interne vanjske kanalizacije.

SLIKA-1   DOBAR PRIMJER RJEŠAVANJA KOLNOG PRILAZA-TRGOVAČKI CENTAR “BRAVEL”-VRBOVEC

                  projekt izradio RATKAJ PROJEKT doo, ( izradio moj ured )

 

SLIKA-2   MANJE DOBRO  RJEŠAVANJE  KOLNOG PRILAZA-TRGOVAČKI CENTAR -OKOLICA

                   ZAGREBA , projekt izradio  neki drugi  projektni  ured .

KOMENTAR:

Nedostatak iskustva  arhitekte u projektiranju kolnih ulaza te nedovoljna  i nepravovremena stručna konsultacija i koordinacija   u fazi izrade idejnog rješenja između arhitekte , projektanta  vanjske odvodnje parkirališta ( krivi položaj separatora u neposrednoj blizini ulaza ) i projektanta interne prometnice , kolni prilaz  je relativno  malenih gabarita , premalih radijusa ,što je rezultiralo otežanim mimoilaženjem ( ulaza i izlaza )   dostavnih vozila i osobnih automobila .