REFERENTNA LISTA REALIZIRANIH PROJEKATA

1991.god- 1997.god.
”R-DESIGN”d.o.o.Vrbovec
Tvrtka za projektiranje,građenje,nadzor ,
( Projektni ured  u Vrbovcu  , zaposlenih 5 )

 

 GLAVNI I IZVEDBENI  PROJEKTI   NA NAVEDENIM PROJEKTIMA  SUDJELOVAO KAO   PROJEKTANT –SURADNIK te kao ODGOVORNI PROJEKTANT  :

 

- hala”BLAŽINOVIĆ ”Gradec ( cca. 1000,0 m2, čelična montažna konstrukcija)

- pogon za cinčanje”DRAGIJA “Vrbovec

- servis”MET-PLAST”Vrbovec

- proizvodna hala”DOMITRAN”Krečaves  ( cca. 2600,0 m2, čelična montažna konstrukcija )

- autosalon i uprava”SAJAM AUTOMOBILA ZAGREB” Jakuševac ( 2800,0 m2 , čelična montažna konstrukcija)

- hala “CORDIAL” Samobor  ( cca.  2000,0 m2 , čelična montažna konstrukcija)

- servis vozila i kamiona”KIA”Kutina  ( cca. 2500,0 m2, čelična montažna konstrukcija )

- nadstrešnica za vozila “AUTOREMETINEC”, čelična montažna konstrukcija

- skladište i prodaja namještaja “NENA”Vrbovec, 1500,00 m2, betonska montažna konstrukcija

- manje hale i nadstrešnice,tovilišta,farme za krave i stambeni objekti

 

 

1998.god – 2003.god.

 “  RAT-ING “ d.o.o. Vrbovec

 Tvrtka za projektiranje,nadzor,tehničko savjetovanje
( Projektni ured  u Zagrebu , zaposlenih 3 )

IDEJNI  PROJEKTI    NA NAVEDENIM PROJEKTIM SUDJELOVAO KAO    PROJEKTANT –SURADNIK   :

- hala”TAHOGRAF”Samobor

- hala”PROMAC”Sesvete

- hala”TRGOTERM”Žitnjak

- športska dvorana-OGULIN

- crkva SV ANTUNA ”Vojnić»

- stambeno-poslovna građevina-Zagreb-mEDULIĆEVA  14- (2500,0 m2)

GLAVNI   I   IZVEDBENI  PROJEKTI   -  NA NAVEDENIM  PROJEKTIMA  SUDJELOVAO  KAO   ODGOVORNI PROJEKTANT 

- Stambeno-poslovna zgrada ”BREŠKIĆ”Dugo Selo ( P+5 ,  cca. 4000,0 m2 , 50 stanova,  8 lokala )

- Hala za pijesak-“WIENERBERGER”Karlovac, čelična montažna konstrukcija

- DJEČJI VRTIĆ I JASLICE VRBOVEC-DOGRADNJA  ( cca. 1200,0 m2)

- DJEČJI VRTIĆ I JASLICE SLUNJ (  cca.  1500,0  m2 )

- POLJOPRIVREDNO-GOSPODARSKA GRAĐEVINA – BARTOL – Gaj-Vrbovec  ( prasilište i tovilište , cca  700,0 m2 )  

- stambeno-poslovna  zgrada “KEMENOVIĆ” Vrbovec ( P+3, cca 700,0 m2 

- više stambenih i manjih poslovnih građevina

-izrada radioničkih nacrta za čelične konstrukcije hala  sa detaljima fasada i bravarije te izrada radioničkih nacrta  za drvene montažne kuće za Austrijsko tržište

 

 

2004.god –  2011.god.
«ZAJEDNIČKI PROJEKTANTSKI URED
DUBRAVKO RATKAJEC I KREŠIMIR RATKAJEC» 
( Projektni ured  u Zagrebu , zaposlenih 4 )

 

IDEJNI  , GLAVNI  I  IZVEDBENI  PROJEKTI:
-  NA NAVEDENIM  PROJEKTIMA  SUDJELOVAO  KAO   ODGOVORNI   PROJEKTANT   

-poslovna građevina-betonska hala «KARAČIĆ» u Bistri ( cca. 2600,0 m2 , betonska montažna konstrukcija )

- Dogradnja i prenamjena  Hotelsko-poslovnog centra «OTOK» Klara
u hotel  4 zvjezdice  ( cca. 6 000,0 m2 )

- Tvornica za proizvodnju namještaja «MARGETIĆ» Vrbovec ( P+1,  cca. 3000.0 m2 , betonska montažna konstrukcija  )

- Tvornica  za proizvodnju drvene stolarije «CORMO» u industrijskoj zoni «LEPIRAC» Bjelovar (  P+1 , cca. 2500,0 m2 , betonska montažna konstrukcija  )

- Poslovno-stambena građevina  «GRUBEŠIĆ» Vrbovec ( P+3 , cca 1300,0 m2 )

- «APARTMANSKO  NASELJE –SOVLJE “ (srednji jadran)   (cca. 5 500,0 m2)

- STAMBENO POSLOVNI  NIZ ,   GR1,GR2,GR3,GR4 «ODRA» Odranska zavrtnica Zagreb ( cca. 5000,0 m2, 45 stanova)

- DETALJNI PLAN STAMBENO NASELJE «JUG 2»  VRBOVEC

- IDEJNI I GLAVNI PROJEKT Gospodarsko-poslovna hala “BILOKAPIĆ” za proizvodnju papirne galanterije te  visokoregalno skladište robe  široke potrošnje,u industrijskoj zoni “PISAROVINA “ ( cca. 2600,0 m2 , betonska montažna konstrukcija   )

- SREDNJA OBRTNIČKA ŠKOLA   “ IVAN SELJANEC “ u Križevcima, cca 3500,0 m2

- Dogradnja  GIMNAZIJE  u Križevcima , cca. 3400,0  m2

 

- Stambeno-poslovna zgrada “FILIPOVIĆ”  u Vrbovcu ( podrum s podzemnom garažom ,cca. 20 PM ,  P + 3 )   cca.  3200,0 m2, 22 stana ,  10 lokala

- IDEJNI I GLAVNI PROJEKT Gospodarsko-poslovna hala “KLESS” za  finu obradu kamena ( cca 1600,0 m2 )  te prateća upravna zgrada ( P+1, cca 500 m2, betonska montažna konstrukcija  ),u industrijskoj zoni “PODI  “ ŠIBENIK

 

- IDEJNI  I  GLAVNI  PROJEKT  ZA  PROIZVODNU  HALU  “MRVELJ”  , proizvodnja  brodica cca.  800,0  m2  ,  Buzin Velika  gorica

-  IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE  HOTELA  “KALNIK”  Križevci (  PODR+PRIZ + 1,2,3 ) sa  dogradnjom  UPRAVNE  ZGRADE , cca.  4000,0  m2

- IDEJNI I GLAVNI   projekt za nerazvrstanu cestu, odvojak  CERJE , ( dužine cca. 400,0 m ) projekte ovjerila  tvrtka  “P Projekt” d.o.o. Zagreb

- IDEJNI I GLAVNI   projekt  spojne  ceste  uz  obrtničku školu IVAN SELJANEC KRIŽEVCI ( dužine cca. 100,0 m ), projekte ovjerila  tvrtka  “P Projekt” d.o.o. Zagreb

- IDEJNI     projekt  spojne  ceste  DRAGE u Pakoštanima s  prometnim rješenjem raskrižja na državnu cestu D 8 ( Jadranska magistrala)   dužine cca. 500,0 m  ,  projekte ovjerila  tvrtka  “P Projekt” d.o.o. Zagreb

- IDEJNI     projekt  ULICE S  ROTOROM  naselje  JUG VRBOVEC ( cca  200,0 m ),  projekte ovjerila  tvrtka  “P Projekt” d.o.o. Zagreb

- IDEJNI  PROJEKT GOSPODARSKE  HALE “POLJOPRERADA” – PRERADA I SORTIRANJE    KONZUMNIH  JAJA – Vrbovsko   , cca.  1500,0  m2

 

UZ  NAVEDENE  ARHITEKTONSKE PROJEKTE  IZRADIO SAM I OVJERIO  I SLIJEDEĆE  PROJEKTE ; ELABORATE:

 PROJEKTE   VODOVODA I KANALIZACIJE, ELABORATE FIZIKALNIH SVOJSTAVA  ZGRADA  , ELABORATE   ZAŠTITE OD POŽARA   ,  ELABORATE    ZAŠTITE   NA RADU , IZVEDBENI TROŠKOVNICI , ELABORATI  ETAŽIRANJA

 

01.01. 2012. god    do  15.04. 2014. god.
«URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA  KREŠIMIR  RATKAJEC “  Gradec  ,Gradec 32

 

- Stambeno-gospodarski niz  GR1,GR2,GR3,GR4 «ODRA» Odranska zavrtnica Zagreb ( cca. 5000,0 m2, 45 stanova) – IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA U SKLADU SA STVARNO IZVEDENIM STANJEM
 

- Stambeno-poslovna zgrada “FILIPOVIĆ”  u Vrbovcu ( podrum s podzemnom garažom ,cca. 20 PM ,  P + 3 )   cca.  3200,0 m2, 22 stana ,  10 lokala -  ELABORAT  ETAŽIRANJA U SKLADU S IZVEDENIM  STANJEM

 

- IDEJNI I GLAVNI  PROJEKT  Stambeno-poslovna zgrada “ĐURIŠTE”  u Vrbovcu ( P + 3 )   cca.  800,0 m2,  8 stanova, CAFFE BAR i  MINI PEKARA S PRODAJOM

 

ARHITEKTONSKI  SNIMAK STAMBENO-POSLOVNE   ZGRADE “ OKIČAN” , Lužani ,  cca. 1200,0  m2

 

ARHITEKTONSKI  SNIMAK VIŠESTAMBENE  APARTMANSKE  ZGRADE “ JURIČEK” , u Pakoštanima ,  cca. 1100,0  m2 , 10 APARTMANA   , TE     ELABORAT ETAŽIRANJA

 

- PREKO 60  LEGALIZACIJA 

MANJIH STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA  TE  POLJOPRIVREDNIH  GOSPODARSTAVA  na  području Vrbovca, Zagreba te Zaprešića i okolice

- IZRADA VIŠE  GLAVNIH  PROJEKATA I TROŠKOVNIKA  ZA  OBITELJSKE  KUĆE  DO  400,0 m2 GBP.

 

16.04. 2014. god    do  danas
«RATKAJ  PROJEKT” d.o.o.
  Gradec  , Gradec 32

 

- Gospodarsko-poslovna hala “KLESS” d.o.o. za  finu obradu kamena ( cca 1600,0 m2 )  te prateća upravna zgrada ( P+1, cca 500 m2, betonska montažna konstrukcija  ),u industrijskoj zoni “PODI  “ ŠIBENIK-  IZVEDBENI  ARHITEKTONSKI   I GRAĐEVINSKI  PROJEKT TE IZMJENA I DOPUNA  GLAVNOG  PROJEKTA 

 

- IZVEDBENI  PROJEKT Gospodarsko-poslovna hala “PREMIUM” d.o.o. za proizvodnju papirne galanterije te  visokoregalno skladište robe  široke potrošnje,u industrijskoj zoni “PISAROVINA “ ( cca. 2600,0 m2 , betonska montažna konstrukcija   )

- IDEJNI  PROJET  STAMBENE  ZGRADE  “CVRTILA”  Vinkovec  kod  Preseke

- LEGALIZACIJE  MANJIH STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA  TE  POLJOPRIVREDNIH  GOSPODARSTAVA  na  području Vrbovca

 

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "