PROJEKTI INTERNIH PROMETNIH POVRŠINA

 

IDEJNI I GLAVNI   projekt za nerazvrstanu cestu, odvojak  CERJE , ( dužine cca. 400,0 m ) projekte ovjerila  tvrtka  “P Projekt” d.o.o. Zagreb

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "