PLAN  IZVOĐENJA  RADOVA


Podloga za izradu plana izvođenja radova za pojedino gradilište jesu plan građenja i projektna dokumentacija. Plan izvođenja radova se izrađuje nakon izbora izvođača radova, odnosno prije početka građenja. Samu izradu organizira koordinator I zaštite  na  radu . Za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, vrlo je bitno da izvođači imaju tehnološke mogućnosti i kapacitete za izvođenje radova, sukladno planu građe­nja izrađenog tijekom projektiranja. Plan građenja i plan izvođenja radova moraju biti usklađeni po vrsti tehnologija građenja te po kapacitetima izvođača.
Nakon usklađivanja plana građenja sa planom izvođenja radova, može se pristupiti izradi i drugih obveznih sadržaja plana izvođenja radova, koji su propisani u dodatku V, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima   a kako slijedi:

 

 

 

 

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "