MONTAŽNE ZGRADE

 

ČELIČNE MONTAŽNE HALE

 

ČELIČNA HALA RASPONA 12 M

 

 

ČELIČNA HALA RASPONA 24 M-PROMJENJIVI PRESJEK

 

 

ČELIČNA HALA RASPONA 24 M

 

DRVENE MONTAŽNE ZGRADE

Radionički  nacrti  drvenih, montažnih  kuća  za  Austrijskog  naručitelja i graditelja ,  zgrade  izgrađene  na  području  Leibnitza - Austrija   

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "