TROŠKOVNIK

Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl...

Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

Postoje ponudbeni troškovnici i troškovnici izvedenih radova.

 

Prije početka traženja izvoditelja građevinskih radova vrlo je važno da svaki naručitelj radova (investitor) posjeduje troškovnik za ponude. To je važno jer u ponudbenom troškovniku točno piše što naručitelj radova želi da mu se izvede, od kojih materijala, pod kojim uvjetima, količine i sl.. Na taj način, prilikom natjecanja tvrtki za posao, za sve tvrtke vrijede ista pravila jer poduzeća (tvrtke) upisuju svoje cijene za iste radove. U većini slučajeva je cijena koju majstor odredi "od oka" puno veća, a ponekad i duplo veća od one dobivene troškovnikom.

 

- IZVEDBENI  TROŠKOVNIK -  Gospodarsko-poslovna hala “PREMIUM” za proizvodnju papirne galanterije te  visokoregalno skladište robe  široke potrošnje,u industrijskoj zoni “PISAROVINA “ ( cca. 2600,0 m2 , betonska montažna konstrukcija   )

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "