Izrada projektne dokumentacije za  sve  vrste  stambenih i poslovnih  zgrada, stručni i projektantski nadzor nad građenjem , usluge koordinatora  zaštite  na  radu ,  ovlašteno certificiranje i energetski pregledi  zgrada   te stručno savjetovanje od samog početka gradnje pa sve do tehničkog pregleda zgrade.  

Kvaliteta usluge i visoka stručnost temelji se na kontinuiranom  20-godišnjem radu na  mjestu  odgovornog projektanta na izradi    arhitektonskih projekata te   projekata vodovoda i kanalizacije, elaborata zaštite na radu i zaštite od požara,elaborata etažiranja, projekata energetske učinkovitosti zgrada , elaborata toplinske zaštite i zaštite od buke  te    troškovnika radova.  

Iskustvo u projektiranju ostvareno je u kontinuiranoj suradnji sa vanjskim suradnicima -specijalistima za svako posebno područje izrade projekata kao i vrlo široki spektar realiziranih poslovnih zgrada specifičnih namjena i  tehnoloških procesa  na kojima sam kao odgovorni projektant mogao steći potrebno iskustvo i stručnost  što je vidljivo iz priložene referentne liste te kataloga projektiranih    zgrada.

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "