ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA

RATKAJ PROJEKT d.o.o. posjeduje sva ovlaštenja za uslugu  izrade  energetskih  certifikata  i obavljanja  energetskih  pregleda  zgrada s  jednostavnim  tehničkim  sustavima,  izrade  projekata  za  povećanje  energetske  učinkovitosti  zgrada  te  obavljanje  stručnog  nadzora  prilikom  izvođenja  radova.

 

ENERGETSKI  CERTIFIKAT

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjeni propisa i normi.

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.
Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada .

Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine.

Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

Ukoliko se oglas za zgradu koje se prodaje objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred te zgrade i to je odgovornost vlasnika.

 

ENERGETSKA  UČINKOVITOST

Energetska obnova predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama kao i sigurnosti, te pouzdanosti energetskih sustava.

Na temelju izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A+ razreda s najmanjom potrošnjom (≤15 kWh/m2), do G razreda s najvećom energetskom potrošnjom (>250 kWh/m2). Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz projektne dokumentacije, dok je za dobivanje certifikata postojeće zgrade potrebno provesti detaljan energetski pregled.

Energetska certifikacija je jaki marketinški instrument koji omogućava kupcu nekretnine uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.  Certifikacija je ujedno i zakonska obveza u Republici Hrvatskoj, te su za njeno neprovođenje propisane kazne u rasponu od 10.000 do 150.000 kuna.

 

ZAŠTO   NISKOENERGETSKE   ZGRADE

Zbog dosadašnje nekontrolirane potrošnje energenata s vidljivim ekološkim posljedicama kao i dugog životnog vijeka zgrada i njihovog kontinuiranog utjecaja na okoliš, Europska unija propisuje da sve novoizgrađene zgrade javne namjene od 2018. moraju biti gotovo nula energetske, a sve ostale tipologije zgrada ( u što ulaze i stambene  zgrade )  gotovo nula energetske od 2020. Smjernice za nove zgrade odnose se i na postojeće zgrade ako im predstoji značajna renovacija, stoga u slučaju da je tehnički, funkcionalno i ekonomski moguće, i one moraju zadovoljiti spomenute kriterije. Iste zakonske smjernice Republika Hrvatska uključila je u svoju regulativu Zakonom o učinkovitom korištenju energije te Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

"Copyright © 2015. RATKAJ PROJEKT d.o.o. "